E- mail: ​aviva@avivapr.co.il  T: 052-3244769

גיוס משקיעים

המשרד מסייע לחברות פרטיות וציבוריות להיחשף בפני משקיעים פוטנציאליים ולהגיע למשקיעים מתאימים לצורך גיוסי הון, אנו נאתר את המשקיעים הפוטנציאליים ונקיים את הקשר עם החברה על בסיס היכרות שוטפת הן עם שוק ההון והן עם משקיעים פרטיים.
השותפות האסטרטגית שלנו עם המשרד בארה"ב - 
BMI-Boca Media International תורמת רבות להגדלת החשיפה ומקנה לנו יתרון וערך מוסף בעבודה מול קשת רחבה של משקיעים זרים.  

972-52-3244769+