E- mail: ​aviva@avivapr.co.il  T: 052-3244769

 השירותים שלנו

  הודעות PR תומכות שיווק ומחזקות את המותג

הכנת תכנית אסטרטגיה תקשורתית עבור הארגון (תכנית עבודה):
 
בניית תכנית אסטרטגיה תקשורתית עבור הארגון חיונית לניצול המשאבים המוגבלים שלו באופן המירבי והמיטבי.
הכנת אסטרטגיה ותכנית תקשורתית לארגון/חברה תתבסס על ניתוח נקודות החוזקה ונקודות החולשה של האירגון מול הערכה של הזדמנויות וסיכונים תוך מטרה להתאמת המשאבים והיכולות של הארגון לסביבה התחרותית שבה הוא פועל.

שלבים חיוניים בהכנת תכנית תקשורתית:
  • הגדרה וקביעת מטרות וייעדים 
  • הגדרת קהלי הייעד שבהם הארגון מעוניין להתמקד
  • זיהוי החדשות עבור התקשורת - הפקת מידע רלוונטי / זוית ראייה חדשה 
  • בניית המסרים התקשורתיים של הארגון/החברה
  • יצירת תכנית תקשורתית ברת ביצוע
  • שלב חשוב וחיוני - תימצות הסוגיות שעל הפרק והכנת המסרים התקשורתיים - חזרה על המסרים התקשורתיים בכל הזדמנות 
  • תכנית אסטרטגית תקשורתית תכלול שימוש בכל האמצעים והכלים התקשורתיים תוך שימיש במיומנות מקצועית אשר תדע לאתר ולשווק את הסיפור של החברה לתקשורת, תעשה שימוש בין היתר במאמרים ובפרסומים שונים כמו גם עריכת אירועים תקשורתיים לחשיפה מירבית וחיובית של החברה בפני קהל היעד.

972-52-3244769+