E- mail: ​aviva@avivapr.co.il  T: 052-3244769
 כתבות תדמית:

כתבות תדמית הן בראש ובראשונה סוג של פרסום, מדובר בכתבה הנכתבת בלשון עיתונאית מרכזת מידע אינפורמטיבי  ומתפרסמת בעיתון, במגזין, בכתב עת או אתר חדשותי תוך שהיא מוזמנת וממומנת על ידי בעל העניין ומטרתה לקדם את הארגון/העסק או שרות/מוצר.

כתבת תדמית אמורה להיות מעניינת ומרתקת, להכיל מידע בעל ערך עבור הלקוח באופן שימשוך את תשומת ליבו, יעניק ערך ויעורר אותו לפעולה.

היתרון בכתבת תדמית בהשוואה למודעת פרסום או לכתבה עיתונאית: כתבת תדמית נתפסת על ידי הציבור כמשכנעת ואמינה יותר מאשר מודעת פרסום רגילה ומצד שני - מאפשרת לבעל העסק שליטה מלאה בתכנים, בתזמון או במועד פרסומה של הכתבה (שלא כמו בכתבה עיתונאית רגילה בה לעורך יש אפשרות לקצץ לשנות או להוסיף תוכן בהתאם לשיקול דעתו).

להלן דוגמאות לכתבות תדמית שיצרנו:

972-52-3244769+